Student Assessments Guidelines

Sayın Öğretim Elemanları,

Öğrencilerin değerlendirilmesi için her bir hafta/bölüm/konu altında aşağıda verilen özellikle UZEBİM  online araçları ve süreç odaklı araçları eklemeniz gerekmektedir. Dersinizin izlencesinde belirttiğiniz kazanımlar paralelinde her hafta çoktan seçmeli sorular, projeler, araştırma ödevleri veriniz. 

Aşağıda araçların kılavuz ve videolarına ulaşabilirsiniz. Daha zengin öğrenme ve değerlendirme ortamları oluşturabilmeniz adına online araçlar sürekli eklenecektir. 

Ölçme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan "Uzaktan Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Kılavuzu" için  buraya tıklayın.

Süreç odaklı değerlendirme türlerine yönelik form örnekleri için  buraya tıklayın.

Online derslere katılım sağlayan öğrencilerin listelerinin nasıl alınacağını öğrenmek için  buraya tıklayın.

Ders materyallerinin yedeklemesi yapılarak ZIP dosyası olarak nasıl indirileceğini öğrenmek için  buraya tıklayın.

UZEBİM Online Measurement and Evaluation Platforms

Sınav etkinliği, bir öğretmenin, çoktan seçmeli, eşleşen, kısa cevaplı ve sayısal olmak üzere çeşitli türden sorular içeren sınav hazırlamasına olanak tanır.

Yapacağınız ara sınavları Google Hangout Meet ile birlikte kullanarak canlı sınavlar yapabilir, webcam üzerinden gözetmenlik yapabilir ve sınavın kaydını alabilirsiniz. 

Ödev etkinliği modülü, bir öğretmenin görevleri iletmesini, işi toplamasını ve notlar ve geribildirim sağlamasına olanak tanır.

Çalıştay etkinlik modülü öğrencilerin çalışmalarının toplanmasını, gözden geçirilmesini ve akran değerlendirmesini sağlar.

Process Oriented Online Measurement and Evaluation Platforms

Rubrics are scoring guidelines developed in order to evaluate student performance based on a set of criteria. You can create Scales that are given to a student when they are given a performance task and show how many points the student will get for what he / she does.

It is a web application that allows educators to give live homework to students. You can easily create quizzes with Formative.
Nearpod bir sanal sınıf uygulamasıdır. İnteraktif sunum hazırlayabileceğiniz, derste işlediğiniz konuya dair notlara, videolara, sorulara, çizimlere, ev ödevlerine ve testlere yer verebilirsiniz. 
Creating an ebook is a great way to check your students' learning process and what they have learned. Students need to use higher-order thinking skills to synthesize the information they have learned. Instead of repeating the information conveyed, students create an e-book using their original interactive materials.

From the Archive of Educational Technologies Coordinatorship

Eeasel.ly çevrimiçi infografik hazırlanabilen bir internet sitesidir. 
Edpuzzle flipped classroom uygulamalarında kullanılabilecek sanal sınıf uygulamalarından birisidir. 
Quizizz is a web platform created to make the evaluation process we use or need in daily life, work or education fun and interesting.
Socrative is a tool where you can create tests on the internet and give students instant feedback by solving them with their smart phones or tablets.


Source
You can find short definitions for different measurement tools and other tools in the following resources: