Student Assessments Guidelines

Sayın Öğretim Elemanları,

Öğrencilerin değerlendirilmesi için her bir hafta/bölüm/konu altında aşağıda verilen özellikle UZEBİM  online araçları ve süreç odaklı araçları eklemeniz gerekmektedir. Dersinizin izlencesinde belirttiğiniz kazanımlar paralelinde her hafta çoktan seçmeli sorular, projeler, araştırma ödevleri veriniz. 

Aşağıda araçların kılavuz ve videolarına ulaşabilirsiniz. Daha zengin öğrenme ve değerlendirme ortamları oluşturabilmeniz adına online araçlar sürekli eklenecektir. 

Ölçme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan "Uzaktan Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Kılavuzu" için  buraya tıklayın.

Süreç odaklı değerlendirme türlerine yönelik form örnekleri için  buraya tıklayın.

Online derslere katılım sağlayan öğrencilerin listelerinin nasıl alınacağını öğrenmek için  buraya tıklayın.

Ders materyallerinin yedeklemesi yapılarak ZIP dosyası olarak nasıl indirileceğini öğrenmek için  buraya tıklayın.

UZEBİM Online Ölçme ve Değerlendirme Platformları

Sınav etkinliği, bir öğretmenin, çoktan seçmeli, eşleşen, kısa cevaplı ve sayısal olmak üzere çeşitli türden sorular içeren sınav hazırlamasına olanak tanır.

Yapacağınız ara sınavları Google Hangout Meet ile birlikte kullanarak canlı sınavlar yapabilir, webcam üzerinden gözetmenlik yapabilir ve sınavın kaydını alabilirsiniz. 

Ödev etkinliği modülü, bir öğretmenin görevleri iletmesini, işi toplamasını ve notlar ve geribildirim sağlamasına olanak tanır.

Çalıştay etkinlik modülü öğrencilerin çalışmalarının toplanmasını, gözden geçirilmesini ve akran değerlendirmesini sağlar.

Süreç Odaklı Online Ölçme ve Değerlendirme Platformları

Rubrikler Belirlenmiş ölçütler takımına dayalı olarak öğrenci performansının değerlendirilmesi amacıyla geliştirilmiş puanlama yönergeleridir. Bir öğrenciye performans görevi verildiğinde yanında verilen ve öğrenciye ne yaparsa ne kadar puan alacağını gösteren ölçek ler oluşturabilirsiniz.

Eğitimcilerin öğrencilere canlı ödev vermesine olanak tanıyan bir web uygulamasıdır. Formative ile kolaylıkla quizler oluşturabilirsiniz.
Nearpod bir sanal sınıf uygulamasıdır. İnteraktif sunum hazırlayabileceğiniz, derste işlediğiniz konuya dair notlara, videolara, sorulara, çizimlere, ev ödevlerine ve testlere yer verebilirsiniz. 
Bir e-kitap oluşturmak, öğrencilerinizin öğrenme sürecini, neler öğrendiklerini kontrol etmek için mükemmel bir yoldur. Öğrencilerin öğrendikleri bilgileri sentezlemeleri için üst düzey düşünme becerilerini kullanması gerekmektedir. Aktarılan bilgileri tekrarlamak yerine öğrenciler kendi orjinal interaktif materyallerini kullanarak bir e-kitap oluştururlar.

Eğitim Teknolojileri Koordinatörlüğü Arşivinden

Eeasel.ly çevrimiçi infografik hazırlanabilen bir internet sitesidir. 
Edpuzzle flipped classroom uygulamalarında kullanılabilecek sanal sınıf uygulamalarından birisidir. 
Quizizz günlük hayatta, işte veya eğitim içerisinde kullandığımız veya gerek duyduğumuz değerlendirme işlemini eğlenceli ve ilgi çekici hale getirmek için oluşturulmuş web platformudur.
Socrative internet üzerinde testler oluşturup öğrencilere akıllı telefonları veya tabletleriyle çözdürerek anında geri bildirim verebileceğiniz bir araçtır.


Kaynak
Farklı ölçme araçları ve diğer araçlar için kısa tanımlarını aşağıdaki kaynaklarda bulabilirsiniz: