Uzaktan Eğitim ve Bilişim Teknolojileri Merkezi UZEBİM, Öğrenim Yönetim Sistemi olarak Moodle adı verilen açık kaynak kodlu yazılımı kullanmaktadır. Sistem, derslere ait tüm ders materyalleri, duyurular, ders izlenceleri, ödevler, ödevlerden alınan notlar, genel başarıya ilişkin raporlar ve e-sınavlar gibi pek çok modülü içinde barındırmaktadır. Sistemde Google Hangout Meet ile canlı dersler yapılır. Öğrencilerin ders materyallerini ve canlı dersleri takip etmesi beklenmekle birlikte, katılamayan öğrenciler için derslerin video kayıtları sisteme eklenmektedir.

Eğer siz:

“Kendi kendime bağımsız bir şekilde öğrenebilirim.”

“Kendimi öğrenmeye istekli hale getirebilirim.”

“Ders çalışmak için her gün en az 1 saat zaman ayırabilirim.”

“Canlı derslere zamanında katılabilirim.”

“Temel düzeyde bilgisayar kullanma becerisine sahibim.”

“İnternet ortamında bilgi kaynaklarına ulaşabilirim.”

“Evimde İnternet ortamına bağlı bir bilgisayarım var.”

“İnternet ortamını iletişim amacıyla kullanabilirim.”

diyorsanız Uzaktan Eğitim için hazırsınız demektir!


Uzaktan eğitim alan öğrencilerimiz kampüsümüze gelmeden, istedikleri yer ve zamanda, eğitim ve öğrenim adına bilmeleri gereken sistemlerin kullanımı ve kaynaklara nasıl erişebileceklerinin bilinmesi ile uyum başlar. Uzaktan eğitimde derslere katılabilmeniz için internet bağlantısı olan bir cihaz yeterlidir. 

Bunun için Üniversitemizin sunduğu tüm elektronik  ortamları bilmeli ve kullanabilmelisiniz!

Daha fazla bilgi için lütfen buraya tıklayın.

Uzaktan eğitim sürecinde derslere ilişkin güncel bilgilerin ve duyuruların takip edilmesi oldukça önemlidir. Canlı derslerin gün ve saati ilgili öğretim elemanı tarafından size duyurulur. 

Bunun yanısıra ders materyalleri, ödevler  ve her ünitenin sonunda eklenen değerlendirme sorularını incelediğiniz ve zaman ayırdığınızda başarılı olursunuz.

Uzaktan Eğitim kişinin tamamen öğrenme sorumluluğunu kendisinin almasını gerektiren bir süreçtir. Bu süreçte bağımsız çalışabilen ve belirtilen elektronik ortamları takip ederek uyabilen öğrenciler başarılı olmaktadır. 

Uzaktan eğitim süresince oluşturulan tüm öğretim materyalleri ile video, ses ve görüntü kayıtlarının öğretim elemanlarımız için “kişisel veri” olduğunu ve bu olağanüstü süreçte siz öğrencilerimizle paylaşıldığını hatırlatmak isteriz.

Bu süreçte size sunulan dijital veriler, herhangi bir cihaz kullanılarak kayıt altına alınmamalı, sosyal medya platformlarında paylaşılmamalıdır.

Öğrencilerimizin bu süreç içerisinde kendilerine sunulan tüm dijital materyalleri öğrenme süreçleri için kullanacağına ve başka ortamlarda kullanmayacağına olan güvenimiz tamdır.

Yeni Duyuru! Öğrenci Değerlendirme Yönergeleri!

Sevgili Öğretim Elemanlarımız, öğrenci değerlendirme yönergeleri için BURAYA tıklayınız.

Duyuru! Canlı Dersler için: Google Hangout Meet!

Sevgili Öğretim Elemanlarımız ve öğrencilerimiz, canlı dersler için Google Hangout Meet aracına yönelik hazırlanan yönergeler ve diğer materyaller için BURAYA tıklayınız.

Search courses Yardımı