e-Sınav

Kurallar ve Yönergeler

E-sınav sistemi geleneksel birçok sınav türünün gerçekleştirilmesine olanak tanımaktadır.

E-Sınav Sistemine Yönelik Standart Yönerge

 • E-sınavlar kayıt altında gerçekleşmektedir.
 • Sınavdan herhangi bir nedenle çıkış yapan öğrencilerin 2 dakika içerisinde yeniden sınav ortamına giriş yapması gerekmektedir. Bu kuralın sınavdan önce öğrencilere öğretim elemanı tarafından duyurulması zorunludur.
 • Sınav başlamadan önce öğrencilerin kimlik kontrolü BBB oturumu veya Google Hangout Meet ortamında sözlü olarak yapılması zorunludur.  
 • Sınav esnasında öğrencilerin soru sorması yasaktır.
 • Sınav süresince öğrencilerin kamera ve mikrofonu açık olmalıdır.
 • Bilgisayar, internet, kamera ve mikrofon düzeneği öğrencinin sorumluluğunda olup, öğrenci sınavdan önce kamera ve mikrofonunun çalışıp çalışmadığını kontrol etmelidir.
 • Sınavın başlama süresine dikkat ediniz ve sınav platformuna katılmak için geç kalmayınız. Sınavın ilk 10 dakikasından sonra geç kalan öğrenciler sınav platformuna kabul edilmeyecektir.

Öğretim Üyelerine Yönelik E-Sınav Kuralları

 • Öğretim üyelerinin ders izlencelerinde yer alan değerlendirme kriterlerini yeniden gözden geçirmesi ve uzaktan eğitim ile uyumlu düzenlemeler yapması gerekmektedir.
 • E-sınavların Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim ve Bilişim Teknolojileri Merkezi E-Sınav Sistemi aracılığıyla gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
 • E-sınavlarınızı hazırlarken sizler için hazırlanan e-sınav yönergelerini ve kullanım kılavuzunu takip ediniz.
 • E-sınavlarınızda yer alan sorularınız basılı materyallerden aynen alıntı yapılarak kullanılmamalıdır.
 • Kopya davranışını önlemek amacıyla sınav süresinin çok uzun olmamasına özen gösteriniz.  
 • Sınavlarınızda mutlaka yönerge kullanın. Ayrıca, sınav başlamadan önce öğrencilerinize sınav kuralları ile yönergeyi sözlü olarak okuyun.
 • E-sınavlarınızın kayıtlı olması gerekmektedir. Bu bağlamda, tüm öğrencilerinizi sınav platformuna kabul ettiğiniz andan itibaren sınavı kaydetmeye başlayınız. Kayıt için öğrencilerinizden izin almayı lütfen unutmayınız.
 • E-sınavlarınız için BBB içerisindeki oturumları veya Google Hangout Meet ortamını kullanın.
 • Sınav başlamadan önce öğrencilerinizin kimlik bilgilerini kontrol ederek, görüntülü ve sözlü bir şekilde yoklama alın.
 • Öğrencilerinize sınav süresi boyunca internet vb. sorunlar nedeniyle sınavdan çıktıkları anda 2 dakika içerisinde yeniden sınava giriş yapma haklarının olduğunu lütfen sınav öncesinde bildiriniz.
 • Tüm öğrencilerin sınav esnasında kameraları ve mikrofonları açık olmalıdır. Sınav boyunca öğrenciler kamera ve mikrofonlarını kapatmamalıdır. Aksi bir durum kopya sayılacaktır.
 • E-sınavlarınızda yer alan soruların cevaplanma süresi, soruların cevaplanma uzunluğuna göre planlanmalıdır.
 • Kopya davranışını engellemek amacıyla tüm soruların ve seçeneklerin yeri her öğrenciniz için farklı bir sırada olmalıdır.
 • Sınavdan sonra öğrencilerinize yaygın hatalar ile ilgili dönüt vermeyi unutmayınız.
 • Sınavdan önce her soru için cevap anahtarı hazırlamayı unutmayınız.
 • Tüm öğrencileri platforma kabul ettikten sonra sınavı başlatın. Sınava geç kalan öğrencileri sınavın ilk 10 dakikasından sonra platforma kabul etmeyiniz. Sınav tarihinden en az 7 gün önce bu kuralı öğrencilerinize duyurmayı unutmayınız.

Öğrencilere Yönelik E-Sınav Kuralları

 • E-sınav kurallarını sınavdan önce lütfen okuyunuz. 
 • Sınav platformunda öğretim elemanının size okuyacağı sınav kuralları ve yönergelerini dikkatlice dinleyiniz.
 • E-sınavlar kayıt altına alınacaktır.
 • E-sınava kimlik kartınız ile katılmalısınız. Fotoğraflı bir kimlik belgesi olmayan öğrenciler sınav oturumuna alınmayacaktır.
 • E-sınav süresince konuşmak yasak olup, kamera ve mikrofonunuz açık olmalıdır. Mikrofon veya kameranızın kapalı olması durumunda sınavınız geçersiz olacaktır.
 • Size duyurusu yapılan saatte sınav için hazır olmalısınız. Sınava ilk 10 dakikadan sonra geç kalan öğrenciler sınav platformuna kabul edilmeyecektir.
 • İnternet vb. altyapı ile ilgili nedenlerden dolayı sınavınızdan çıktığınız taktirde 2 dakika içerisinde yeniden sınava giriş yapmanız gerekmektedir.