Teknoloji ve insan etkileşimine giriş, teoriler ve yaklaşımlar, arayüz tasarımı, psikolojik açıdan teknoloji insan etkileşimi, kullanıcıların temel özellikleri, kullanılabilirlik, değerlendirme yöntemleri, kullanıcı temelli testler, bilişsel modelleme, gestalt prensipleri, sosyal ve organizasyonel boyut, tasarım süreçleri ve etik.