Vizyon/Misyon - Vision - Mission

Vizyonumuz;
     Günümüzde bilginin hızlıca yayılması ve gelişmesi yönünde araştırmacı ve paylaşımcı bir toplum yapısı ön plana çıkmıştır. İçinde bulunduğumuz çağda teknolojinin hayatımıza kattığı yenilikler göz önüne alındığında gelişim ve değişime ayak uydurmak bir gereklilik haline gelmiştir. Yaşam boyu öğrenmenin çok önemli bir rolü olması bireylerin kendilerini geliştirme istekleri ve teknolojinin sürekli güncel olması uzaktan eğitimi günümüzün en popüler öğretim aracı haline getirmiştir. Bu nedenledir ki Uzaktan Eğitim Yöntemi bireysel gelişimi tetiklemek açısından zaman ve mekan kavramını ortadan kaldırarak her yerde, her yaşta eğitim felsefesi yönünde çok büyük önem taşımaktadır.

     YDÜ, Uzaktan Eğitim Merkezi bireylerin öğreniminden sorumlu, bilgiyi sürekli güncel tutan, işbirlikli öğrenme çalışmalarına destek sağlayan, bireylerin bilgiyi paylaşarak yaydığı, dünya genelindeki eğitim hizmetlerini sunan, temelinde eğitimde eşitlik ilkesini barındıran, tekolojide yenilikleri takip eden, ders içeriklerini dinamik ve çoklu öğrenme etkinlikleriyle sunan bir uzaktan eğitim merkezi olmaktır.

Misyonumuz;
     Sürekli olarak teknoloyi takip eden,

     Sorgulayan, araştıran, üreten ve sorun çözen,

     Ders içeriklerini güncel tutan,

     Global gelişimi takip eden,

     Toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş,

     Bilgi üreten ve bunu uygulayan,

     Demokrasinin değerlerini içselleştiren ve geliştiren, etik değerlere bağlı, laik

     Dünya standartlarına takip eden ve bunu uygulayan,

     Geçerlik ve güvenilirlik standartları yüksek,

     Öğrencilerin kendilerini ifade edebilecekleri ve kolayca erişebilecekleri iletişim yönünden güçlü bir öğretim ortamı oluşturmak,

     Yaratıcı, kendini eleştirebilen ve bilişsel düşünme becerileri gelişmiş bir merkez olmak,

     Yeni projeler geliştiren, yenilikçi ve araştırmalara açık, seminer ve konferanslar düzenleyen, bilimsel çalışmalar yapan bir merkez olmak,

     Uzaktan eğitim alanında çeşitli bilimsel etkinlikler düzenlemeyi görev edinmiştir.

______________________________________________________________

DISTANCE LEARNING CENTER

     The proliferation of the information and development of the technology causes the individuals improve themselves day by day and share the information that they gained. New information such as the spread of the information networks, development of social media, reflection of the long life education to the distance education makes an increase in the significance of the Distance Learn. The program was opened in order to help the individuals in a more effective way by providing a quality education service so as to learn distance learn philosophy.

     The Distance Learn Centre of NEU is a corporate member of European Distance and E-Learning Network since September 2013. EDEN is such an institution with its dynamic developing network structure that joins 430 universities from 57 countries from all over the world within the professional experts. It was established in England in 1991 and headquarter in Budapest Technical and Economy University in 1997.

     Distance Learn Centre of NEU is responsible from students learning, continuously keeps the information updated, support the team work learning, provides individuals to share the information, holds the equality concept in education, follow the developments in technology, presents the inner course contents in a dynamic and plural way.

     Our aim is to increase the productivity of the education for the students that this leads them to access the education whenever and wherever they would like to. This will be an indispensable education service opportunity like in any other field of the NEU in a quality way.

Assoc. Prof. Dr. Hüseyin BİCEN
     Distance Learning Centre President

     Distance Learning Center of NEU is corporate member of European Distance and E-Learning Network(EDEN).

Son değiştirme: 23 Şubat 2018, Cuma, 10:25