UZEM Hakkında / About Us

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ

Günümüzde bilginin hızla çoğalması ve teknolojinin gelişimi bireylerde kendini her geçen gün geliştirme ve edindiği bilgileri paylaşma isteğine neden olmuştur. Bilgi ağlarının yaygınlaşması, sosyal medyanın gelişimi, yaşam boyu eğitimin uzaktan eğitime yansıması gibi yeni bilginin kullanıldıkça paylaşılan bir hal aldığı günümüzde Uzaktan Eğitim büyük önem taşımaktadır. Her alanda olduğu gibi eğitim alanında da yaşanan gelişmelerin daha etkin ve kaliteli bir eğitim hizmeti sunmak amacıyla kullanılması ve hatta yaşam boyu öğrenme felsefesine uygun olarak öğrenme sürecini sürdürmek isteyen bireylere yardımcı olmak düşüncesiyle uzaktan eğitim programlarının açılmasına karar verilmiştir.

YDÜ Uzaktan Eğitim Merkezi, 2013 Eylül ayından itibaren Avrupa Uzaktan ve E-eğitim Ağı (EDEN – European Distance and E-learning Network)’in kurumsal bir üyesidir. EDEN, dinamik gelişen ağ yapısı ve profesyonel uzmanlar arasında dünyanın 57 ülkesinden 430 ülke üniversitelerini birbirine bağlayan, 1991’ de İngiltere ve 1997’ de merkezi Budapest Technical and Economy University’ de yerleşen bir kurumdur.

YDÜ, Uzaktan Eğitim Merkezi bireylerin öğreniminden sorumlu, bilgiyi sürekli güncel tutan, işbirlikli öğrenme çalışmalarına destek sağlayan, bireylerin bilgiyi paylaşarak yaydığı, temelinde eğitimde eşitlik ilkesini barındıran, teknolojide yenilikleri takip eden, ders içeriklerini dinamik ve çoklu öğrenme etkinlikleriyle sunan bir uzaktan eğitim merkezi olma yolundadır.

Amacımız sizlere sunulan eğitimi ve çeşitliliğini arttırarak, öğrencilerin istedikleri zaman ve istedikleri yerde derslere katılma şansına sahip olabilmelerini sağlamaktır. Her alanda olduğu gibi uzaktan eğitim derslerinde Yakın Doğu Üniversitesi’nin sunduğu kaliteli eğitim içeriğinden yararlanmanız geleceğinizi güvence altına almak için bulunmaz bir fırsat olacaktır.

Doç. Dr. Hüseyin BİCEN
Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürü

_________________________________________________________________________

Distance Learning Center

The proliferation of the information and development of the technology causes the individuals improve themselves day by day and share the information that they gained. New information such as the spread of the information networks, development of social media, reflection of the long life education to the distance education makes an increase in the significance of the Distance Learn. The program was opened in order to help the individuals in a more effective way by providing a quality education service so as to learn distance learn philosophy.

The Distance Learn Centre of NEU is a corporate member of European Distance and E-Learning Network since September 2013. EDEN is such an institution with its dynamic developing network structure that joins 430 universities from 57 countries from all over the world within the professional experts. It was established in England in 1991 and headquarter in Budapest Technical and Economy University in 1997.

Distance Learn Centre of NEU is responsible from students learning, continuously keeps the information updated, support the team work learning, provides individuals to share the information, holds the equality concept in education, follow the developments in technology, presents the inner course contents in a dynamic and plural way.

Our aim is to increase the productivity of the education for the students that this leads them to access the education whenever and wherever they would like to. This will be an indispensable education service opportunity like in any other field of the NEU in a quality way.

Son değiştirme: 26 Eylül 2017, Salı, 10:25