Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı sayılar, tam sayılar, bölünebilme kuralları, "EKOK", "EBOB" kavramları ve uygulamaları; oran orantı, bileşik orantı kavramları ve uygulamaları, reel sayılar, üslü köklü çokluklar, kartezyen çarpım, bağıntı, fonksiyon, işlem kavramı ve bunların grafikle gösterimi, denklik ve sıralama bağıntıları, ayrık örüntüler ve zincirler. Veri toplama, verilerin özetlenmesi, grafikle gösterme, merkezi eğilim ölçüleri (ortalama, tepe değer, ortanca), dağılım ölçüleri (ranj, mutlak sapma, standart sapma). Konularla ilgili gerçek yaşam örnekleri verilecektir.