Sistematik anlayış ve modelleme; öğretim tasarım modellerinin tanıtılması; ihtiyaç ve problem analizi; öğretim ortamı (öğrenci, içerik ve örgüt-organizasyon) analizi; konu içerik ve görev analizi; öncelik ve koşulların belirlenmesi; eğitim amaçlarının belirlenmesi; öğretimsel hedeflerin yazımı; ölçme ve değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi; öğretim kuramları ve stratejileri; hedeflere-içeriğe ve ortama uygun öğretim materyali seçimi ve geliştirilmesi; öğretimin sistem tasarımı.