Dijital çağda öğrenen bireyleri tanımlama Y ve Z kuşağı arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri anlayabilmek dijital çağda nasıl bir eğitim anlayışının ortaya koyulması gerektiğini gözler önüne serecektir. Günümüzün olmazsa olmazlarından Sosyal Medya ve Web 2.0 araçlarını eğitim amaçlı kullanabilmek öğrencilerin öğrenirken sınıf içinde ve dışında daha fazla motive olmasını sağlayacaktır. Özellikle akıllı tahtaları kullanırken dijital kavram haritaları ve etkili araçlar kullanmak dersin kalitesini artıracak ve teknoloji ile eğitimin bir arada yürütülmesinin nasıl avantajlar sağladığını gösterecektir. Uzaktan eğitimin domine hale gelmeye başladığı günümüzde sanal sınıfları kullanmak öğreticilere avantajar sağlayarak dijital bir öğretmen nasıl olunur hissini yaşatacaktır. Program süresince mobil cihazlarda da etkili biçimde çalışabilecek birçok eğitsel uygulamanın nasıl kullanılabileceği uygulamalı bir bçimde öğretilecektir. Sosyal eğitim ağlarını kullanmanın yanısıra popüler sosyal medya araçlarının eğitsel amaçlı nasıl kullanılabileceği bunun yanında materyallerin nasıl gelitirilip dijital ortamlara aktarılması gerektiği ve entegrasyonu sağlanacaktır.